top of page

Διαγωνισμοί

Διεθνής διαγωνισμός ανέκδοτων ποιημάτων και διηγημάτων
«Ενοποίηση: ένας μοναδικός λαός, πολλά χρώματα»

Πρώτη έκδοση

 

Υπό την διοργάνωση του Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale,
(παράρτημα του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας)

στην Ιταλία με έδρα την Ανκόνα
Με την Aιγίδα του Δήμου του Osimo (ΑΝ)

Λήξη: 02 Απριλίου 2024.

Κανόνες διαγωνισμού


Άρθρο 1. Σκοπός
Σε μια περίοδο πολέμων και ισχυρής μετανάστευσης είναι απαραίτητο να συζητήσουμε θέματα
που μας απασχολούν όλους.
Και αποφασίσαμε να το κάνουμε με την ποίηση και την διήγηση, γιατί το συναίσθημα της λέξης
ακυρώνει τους χώρους και επιτρέπει στον άνθρωπο να είναι ελεύθερος.
Θα υπάρχουν τέσσερις λέξεις που θα πρέπει να καθοδηγούν ποιητές και συγγραφείς στην
προετοιμασία του υλικού τους: Πολιτισμός - Δημοκρατία - Ηθική - Ενοποίηση
Γιατί αυτές οι τέσσερις λέξεις αποτελούν τη βάση της συνύπαρξης και του αλληλοσεβασμού
μεταξύ των ανθρώπων.
Ο στόχος του διαγωνισμού περιέχεται στην ομιλία που έδωσε ο Μέγας Αλέξανδρος για να
εξηγήσει στους πιστούς άνδρες της φρουράς του γιατί είχε στρατολογήσει άνδρες διαφορετικών
εθνοτήτων, αλλά προχώρησε πολύ παραπέρα (έχουμε αποσπάσει μόνο την πρώτη παράγραφο) :
«Σας εύχομαι, τώρα που τελείωσαν οι πόλεμοι, να βρείτε την ευτυχία διαμεσου της ειρήνης. Από
εδώ και πέρα ​​όλοι οι θνητοί πρέπει να ζουν ως ένας λαός, ενωμένοι για το κοινό καλό. Θεωρήστε
ολόκληρο τον κόσμο ως πατρίδα σας, με κοινούς νόμους, όπου θα κυριαρχούν οι καλύτεροι,
ανεξαρτήτως φυλής».


Άρθρο 2. Παραλήπτες
Ο Διεθνής Διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες στον κόσμο εφόσον
έκλεισαν τα δεκαοκτώ τους χρόνια όσο αφορά τους τομείς Α και Β. Ο τομέας Γ είναι αφιερωμένος
σε ανηλίκους και μαθητές ιταλικών σχολείων (14-17 ετών).


Άρθρο 3. Περίληψη των βραβείων
• Τρία σημαντικά βραβεία για κάθε έναν από τους τρείς τομείς (1η, 2η και 3η θέση).
• Ειδικό Βραβείο Κριτικής για κάθε τομέα.
• Διπλώματα και μετάλλια από το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale (παράρτημα Ιταλίας
του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας), για όσους κατατάσσονται από την 4η έως
τη 10η θέση.
• Έκδοση κειμένων (ποιημάτων και διηγημάτων) για τους τομείς Α, Β και Γ στην εκδοτική σειρά
του Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale (του παραρτήματος Ιταλίας του Ελληνικού
Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας) – ως Συνεκδότης με τον Ιταλικό εκδοτικό Οίκο Efesto
Edizioni Roma. Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα φροντίσει για την εισαγωγή της έκδοσης.

• Δωρεάν αντίγραφο της ανθολογίας των έργων θα αποσταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό των τομέων Α, Β και Γ.


Άρθρο 4. Αποδεκτά κείμενα
Τα έργα που παρουσιάζονται πρέπει να είναι αδημοσίευτα, δηλαδή να μην έχουν δημοσιευθεί
ποτέ από εκδότη μέχρι την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού.
4α) Για την ανέκδοτη ποίηση (τομέας Α) οι συμμετέχοντες πρέπει να στείλουν από ένα έως τρία
αδημοσίευτα ποιήματα, με το αναφερόμενο θέμα, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνούν τους 30
στίχους/γραμμές το καθένα και τα οποία δεν έχουν εγγραφεί ταυτόχρονα σε άλλους
διαγωνισμούς, έως τις 2 Απριλίου 2024.


4β) Για το ανέκδοτο διήγημα (τομέας Β) οι συμμετέχοντες πρέπει να στείλουν έως τις 02
Απριλίου 2024
έως και 3 (τρία) διηγήματα (μέχρι 5 σελίδες, 10.000 χαρακτήρες, 12 χρήση
χαρακτήρα 12) που δεν έχουν εγγραφεί ταυτόχρονα σε άλλους διαγωνισμούς.


4γ) Για ανήλικους συγγραφείς και για μαθητές (14-17 ετών) υπάρχει ειδικός τομέας Γ «Σχολική
Ποίηση»
. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να στείλουν ένα αδημοσίευτο ποίημα, με το αναφερόμενο
θέμα, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά τους 30 στίχους/γραμμές και το οποίο δεν έχει
συμμετάσχει ταυτόχρονα σε άλλους διαγωνισμούς, έως τις 2 Απριλίου 2024.
Οι συμμετέχοντες πρέπει επίσης να εισάγουν, εκτός από τα στοιχεία τους, τις λέξεις «Τομέας Γ –
Σχολική Ποίηση» και εφόσον επιλεγούν, θα έχουν πρόσβαση στην τελετή απονομής μόνο με τη
γραπτή συγκατάθεση των γονέων τους.
Αυτή η ενότητα ισχύει μόνο για μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ιταλικά σχολεία ή/και
ανήλικους. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για αυτούς.


4δ) Η συμμετοχή στις ενότητες Α και Β είναι ανοιχτή σε όλους, ακόμη και σε ξένους συγγραφείς
αρκεί να στείλουν τα έργα τους στα ιταλικά.


Άρθρο 5. Κόστος συμμετοχής – Τρόπος
5α) Για μερική κάλυψη οργανωτικών εξόδων, ζητείται συνεισφορά 30,00 € τόσο για τον τομέα Α
Ανέκδοτη ποίηση όσο και για τον τομέα Β Ανέκδοτο διήγημα.


5β) Για το τμήμα Γ Σχολική Ποίηση η συμμετοχή είναι δωρεάν.


5γ) Για τους συμμετέχοντες και στους δύο τομείς Α και Β το κόστος συμμετοχής είναι 50,00€.


5δ) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό από άλλες Ηπείρους οι οποίοι δεν κατοικούν στην
Ευρώπη, απαλλάσσονται από την καταβολή της εισφοράς.


5ε) Η πληρωμή του τέλους για τους τομείς Α και Β γίνεται αποκλειστικά με τραπεζικό έμβασμα ως
εξής:

Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale
n. Iban: IT27G0303202600010000002846
Banca: Credito Emiliano Spa, Bic: BACRIT21220,

αναφέροντας στον λόγο πληρωμής «συμμετοχή στον Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης και

διηγήματος IEDC και τον/τους αντίστοιχο/ους τομέα/είς».

5στ) Η απόδειξη πληρωμής (αφού γίνει το τραπεζικό έμβασμα) μπορεί να επισυναφθεί στο
email μαζί με τα ζητούμενα γραπτά και προσωπικά δεδομένα.


Άρθρο 6. Ποιήματα και διηγήματα που αποστέλλονται ανώνυμα δεν θα θεωρούνται έγκυρα.
Τα ποιήματα και τα διηγήματα που αποστέλλονται πρέπει να είναι αδημοσίευτα.


Άρθρο 7. Βραβεία:
Α. Τομέας ανέκδοτης Ποίησης
1η θέση: Ένας συγγραφέας από τους επιλεγμένους θα ανακηρυχθεί γενικός νικητής του
διαγωνισμού και θα απονεμηθεί το 1ο βραβείο που αποτελείται από 5 ημέρες (4
διανυκτερεύσεις) στην Ελλάδα για δύο άτομα (παραθαλάσσια τοποθεσία). Επίσης επίχρυσο
μετάλλιο από το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale με θήκη, και δίπλωμα.

 

2η θέση: Στον συγγραφέα που θα κερδίσει τη 2η θέση θα απονεμηθεί το 2ο βραβείο το οποίο
αποτελείται από 3 ημέρες (2 διανυκτερεύσεις) στην Ελλάδα για δύο άτομα (σε ξενοδοχείο στην
Αθήνα). Επίσης επίχρυσο μετάλλιο από το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, με θήκη, και
δίπλωμα.


3η θέση: Στον συγγραφέα που θα κερδίσει την 3η θέση θα απονεμηθεί το 3ο βραβείο που
αποτελείται από κουπόνι 100,00 ευρώ για αγορά βιβλίων σε ιταλικά βιβλιοπωλεία. Επίσης
επίχρυσο μετάλλιο από το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, με θήκη, και δίπλωμα.

 

Από 4η έως 10η θέση: Στους συγγραφείς που θα κατακτήσουν την 4η έως την 10η θέση θα
απονεμηθεί επίχρυσο μετάλλιο από το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, με θήκη και
δίπλωμα.


Β. Τομέας ανέκδοτου διηγήματος
1η θέση: Ένας συγγραφέας από τους επιλεγμένους θα ανακηρυχθεί γενικός νικητής του
διαγωνισμού και θα του απονεμηθεί το 1ο βραβείο που συνίσταται σε 5ήμερη (4
διανυκτερεύσεις) διαμονή δύο ατόμων στην Ελλάδα (παραθαλάσσια τοποθεσία). Επίσης
επίχρυσο μετάλλιο από το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, με θήκη, και δίπλωμα.

 

2η θέση: Στον συγγραφέα που θα κερδίσει τη 2η θέση θα απονεμηθεί το 2ο βραβείο που
αποτελείται από 3ήμερη (2 διανυκτερεύσεις) διαμονή στην Ελλάδα για δύο άτομα (c/o
Ξενοδοχείο στην Αθήνα). Επίσης χρυσό μετάλλιο του Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale,
με θήκη και δίπλωμα.

 

3η θέση: Στον συγγραφέα που θα κερδίσει την 3η θέση θα απονεμηθεί το 3ο βραβείο που
αποτελείται από κουπόνι 100,00 ευρώ για αγορά βιβλίων σε ιταλικά βιβλιοπωλεία. Επίσης
επίχρυσο μετάλλιο από το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, με θήκη και δίπλωμα.

 

Από 4η έως 10η θέση: Στους συγγραφείς που θα κατακτήσουν την 4η έως την 10η θέση θα
απονεμηθεί επίχρυσο από το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, με θήκη και δίπλωμα.

 

Γ. Τομέας Σχολική Ποίηση
1η θέση: Ένας συγγραφέας από τους επιλεγμένους θα ανακηρυχθεί γενικός νικητής του
διαγωνισμού και θα απονεμηθεί το 1ο βραβείο που αποτελείται από κουπόνι 200,00 ευρώ για
αγορά βιβλίων από ιταλικά βιβλιοπωλεία. Επίσης επίχρυσο μετάλλιο από το Istituto Ellenico della
Diplomazia Culturale, με θήκη και δίπλωμα.

 

2η θέση: Στον συγγραφέα που θα κερδίσει τη 2η θέση θα απονεμηθεί το 2ο βραβείο που
αποτελείται από κουπόνι 100,00 ευρώ για αγορά βιβλίων σε ιταλικά βιβλιοπωλεία. Επίσης
επίχρυσο μετάλλιο από το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, με θήκη και δίπλωμα.

 

3η θέση: Στον συγγραφέα που θα κερδίσει την 3η θέση θα απονεμηθεί το 3ο βραβείο που
αποτελείται από κουπόνι 50,00 ευρώ για αγορά βιβλίων σε ιταλικά βιβλιοπωλεία. Επίσης
επίχρυσο μετάλλιο από το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, με θήκη και δίπλωμα.

 

Από 4η έως 10η ΘΕΣΗ: Στους συγγραφείς που θα κατακτήσουν την 4η έως τη 10η θέση θα
απονεμηθεί επίχρυσο μετάλλιο από το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, με θήκη και
δίπλωμα.


Ειδικό Βραβείο Κριτικής για κάθε τομέα
Μεταξύ όλων των συγγραφέων, θα απονεμηθεί ένα μόνο βραβείο κριτικής για κάθε τομέα που
αποτελείται από ένα κουπόνι ίσο με 100,00 ευρώ για την αγορά βιβλίων σε ιταλικά
βιβλιοπωλεία. Επίσης επίχρυσο μετάλλιο από το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, με
θήκη και δίπλωμα.


Άρθρο 8. Τελετή βραβείων:
8α) Η τελετή απονομής βραβείων για κάθε τομέα των 3 πρώτων θέσεων και των επόμενων
(από 4η έως 10η θέση), καθώς και τα ειδικά βραβεία κριτικής, θα πραγματοποιηθούν το
Σάββατο 25 Μαΐου 2024 στην πόλη OSIMO (ΑN) , σε δημόσια διαδήλωση παρουσία του
Δημάρχου ή/και του αντιδημάρχου Πολιτισμού, των Αρχών, του Προέδρου και Αντιπροέδρου
του Παραρτήματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Ανκόνα Ιταλίας
(Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale), του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής και των
μελών του.


8β) Τα ονόματα των νικητών θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους μέσω τηλεφώνου, e-mail
ή επιστολής τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, με την ένδειξη του τόπου απονομής. Τα βραβεία
πρέπει να απονομηθούν προσωπικά στον κάθε συγγραφέα, ή σε εξουσιοδοτημένα άτομα,
διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η απονομή του βραβείου.


Άρθρο 9. Έκδοση τόμου ανέκδοτων ποιημάτων και διηγημάτων
9α) Το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale ως συνεκδότης, σε συνεργασία με τον εκδοτικό
οίκο Efesto Edizioni της Ρώμης, θα εκδόσει τον τόμο ανθολογίας ποιημάτων και διηγημάτων όλων
των συγγραφέων του διαγωνισμού, των τομέων Α και Β και των τριών πρώτων ταξινομημένων
στον τομέα Γ.


9β) Ένα αντίγραφο του τόμου θα διανεμηθεί και/ή θα σταλεί δωρεάν στους συγγραφείς των
ενοτήτων Α και Β και Γ, ενώ περαιτέρω αντίγραφα μπορεί να ζητηθούν στη συνέχεια από
οποιονδήποτε για ποσό ίσο με το κόστος παραγωγής του προαναφερθέντος τόμου.


9γ) Η ένταξη των έργων στον ανθολογικό τόμο «Ενοποίηση: ένας μοναδικός λαός, πολλά
χρώματα» είναι ανεξάρτητη από τα αποτελέσματα της κατάταξης.


Άρθρο 10.

Το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, ως συνεκδότης σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο
Efesto Edizioni της Ρώμης, διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα να επιλέξει ποιήματα που δεν είναι
κατάλληλα
για δημοσίευση στον τόμο της ανθολογίας.


Άρθρο 11.
Είναι σημαντικό, μαζί με τα γραπτά, να στείλετε και το συνημμένο έντυπο σχετικά με την
εξουσιοδότηση έκδοσης των έργων σας, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα
και να αποσταλεί στη σύνταξη σύμφωνα με τις οδηγίες.


Άρθρο 12.
Το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, ως συνεκδότης σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο
Efesto Edizioni της Ρώμης, επιφυλάσσεται να επιλέξει ανάμεσα στα μέλη (ποιητές και
συγγραφείς) που αξίζει να συμπεριληφθούν στις επόμενες μονογραφικές εκδόσεις.


Άρθρο 13.
Τα έργα δεν θα επιστραφούν, τα δικαιώματα για τα ποιήματα και τις ιστορίες που σχετίζονται με
τους τομείς Α και Β παραμένουν πάντα ιδιοκτησία των συγγραφέων.


Άρθρο 14.
Οι εργασίες πρέπει να αποσταλούν έως τις 02 Απριλίου 2024 αποκλειστικά με email στη
Γραμματεία του Διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


info@iedc-ancona.com

Στείλτε τη συμμετοχή σας μέσω e-mail για να βεβαιωθείτε για την απάντησή μας, εν αναμονή της
διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα συμπεριληφθεί στο αποκλειστικό ενημερωτικό
δελτίο του Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale, που θα τον ενημερώνει για όλες τις νέες
πολιτιστικές πρωτοβουλίες.


Άρθρο 15.
Ο συγγραφέας πρέπει να αναφέρει όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, e-mail και αριθμό τηλεφώνου
και να περιλαμβάνει την ακόλουθη πρόταση: «Εξουσιοδοτώ τη χρήση των προσωπικών μου
δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003 και
μεταγενέστερες τροποποιήσεις, σύμφωνα με τον GDPR Κανονισμός ΕΕ 679 του 2016».
Το Istituto Ellenico della Diplomazia Culturale και ο Εκδοτικός Οίκος Efesto της Ρώμης θα
χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο και αποκλειστικά για την αποστολή πολιτιστικών πληροφοριών
και δεσμεύονται να μην τα διαβιβάσουν ποτέ σε τρίτους.
Το προσωπικό της Γραμματείας του διαγωνισμού, θα επιβεβαιώνει πάντα τη λήψη του email.


Άρθρο 16.
Είναι σημαντικό η συμμετοχή στο διαγωνισμό να γίνεται με μία μέθοδο αποστολής (e-mail ) και
το υλικό να αποστέλλεται μόνο μία φορά.

 

Άρθρο 17.
Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ατομική, επομένως τα στοιχεία επικοινωνίας
που παρέχονται πρέπει να είναι και προσωπικά. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή περισσότερων του
ενός ατόμων στο διαγωνισμό που συμμετέχουν αναφέροντας την ίδια διεύθυνση e-mail ή/και τον
ίδιο αριθμό τηλεφώνου.


Άρθρο 18.

Οι συγγραφείς που εγγράφονται ενδεχομλενως μέσω ταχυδρομικής αλληλογραφίας
υποχρεούνται επίσης να αναφέρουν μια διεύθυνση email για να διευκολύνουν την επικοινωνία
με την κριτική επιτροπή.


Άρθρο 19.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν τυχόν δημιουργούς που επιδίδονται σε
συμπεριφορά που δεν συμβαδίζει με το πνεύμα του διαγωνισμού.


Άρθρο 20.
Η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από καθηγητές, ποιητές, συγγραφείς, μελετητές και
κριτικούς λογοτεχνίας, θα ανακοινωθεί αργότερα.


Άρθρο 21.
Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι αναμφισβήτητη και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.


Άρθρο 22. Privacy
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - Κανονισμός ΕΕ 2016/679 και τις
επακόλουθες τροποποιήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε
ότι οι διευθύνσεις των συμμετεχόντων στο βραβείο χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνία
σχετικά με το Διεθνές Βραβείο Ποίησης και Διηγήματος.


Άρθρο 23.
Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη για την πρωτοτυπία των έργων και το περιεχόμενό
τους. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται σιωπηρή εξουσιοδότηση επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων για αποκλειστικούς σκοπούς του ίδιου του Διαγωνισμού και
μελλοντικών εκδόσεων, καθώς και αποδοχή της αποκάλυψης του ονόματος και του βραβείου
που αποκτάται σε εφημερίδες και πολιτιστικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής
μορφής.


Άρθρο 24
Η έκθεση της κριτικής επιτροπής θα διαδοθεί μέσω της επίσημης σελίδας του Istituto Ellenico
della Diplomazia Culturale www.iedc-ancona.com και θα εισαχθεί στα social κανάλια του
Ινστιτούτου.


Άρθρο 25.
Για οποιαδήποτε πληροφορία: επικοινωνήστε με το Προεδρείο του Istituto Ellenico della
Diplomazia Culturale: 0039.3403477226 - 0039.3484062202.


Άρθρο 26. Οδηγίες ξενοδοχείου
Το Hotel La Fonte, που βρίσκεται στη διεύθυνση: Osimo, Via Fonte Magna, 33 Cap 60026, θα
προσφέρει ένα πιθανό πακέτο για τη διαμονή του Σαββατοκύριακου διαμέσου κράτησης (τηλ.
0039. 071.714767 site: www.hotellafonte.it).


Άρθρο 27. Κανόνες αποδοχής των κανόνων του διαγωνισμού.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή του παρόντος κανονισμού σε
κάθε μέρος. Η συμμετοχή στην επιλογή συνεπάγεται την αποδοχή όλων των προϋποθέσεων που
ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση του διαγωνισμού και τη σιωπηρή εξουσιοδότηση για την

αποκάλυψη του ονόματος (ή του ψευδωνύμου) κάποιου και του βραβείου που αποκτάται σε
εφημερίδες, πολιτιστικά περιοδικά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες.

Κατέβασε το δελτίο συμμετοχής

Κατέβασε το κείμενο του διαγωνισμού

English version of the contest

bottom of page